KASQUAI LØPER

84 X 308   kr  14.500.-

kr.  7.250.-

ADORE sengeforlegger

60 x 120   kr  1.350.-

kr  740.-

Interiør med ADORE

NEW YORK 1332, ren ull

130 x 240   kr 5.600.-

kr  3.000.-

OSAKA 1338, ren ull

150 x 204  kr  9.900.-.-

kr  4.500.-

 

170 x 240   kr    4.950.-

kr  2.450.-

 

 

170 x 240  kr 1.950.-

kr.  1.000.-

110 x 163  kr18.700

kr.  8.900.-

 

335 x  75  kr  4.900.-

kr.  2.500.-

 

147 x  99  kr 6.900.-

kr.  3.500.-

170 x 119  kr 7.900.-

kr.  3.950.-

Morsom marokkansk "fillerye"

237 x 110  kr 5.900.-

kr.  2.900.-

Kasquli 197 x  80  kr 14.500.-

kr.  7.000.-

Ikat 180 x 120  kr 14.800.-

kr.  7.400.-

NEPAL 116 x  80  kr 4.900

kr.  2.450.-

JIJIM 172 x 130  kr 5.100.-

kr.  2.500.-

Sofreh 153 x 153  kr14.900.-

kr.  6.900.-

Old Goltogh 138 x 181       kr 32.000.-

kr.  18.000.-

 

Rødseth Orientalske Tepper   |   Bygdøy Allé 65, 0265 Oslo   |   Tlf: 22 44 18 23  Mob: 932 41 942   |   E-post: tepper@roedseth.com   |   Org.nr: 956 087 392 
 sitemap
Admin